علی ولی الله حیدر

علی ولی الله حیدر

امیر کرمانشاهی

سال 1398

0:00
|
متن قطعه:

علی ولی الله حیدر علی تا ابد هر چه کریم هست به قربان حسن تا ابد هر چه خلیفه هست به قربان علی علی علی علی علی تمام لذت و عشقم همین است که مولایم امیر المومنین است